Hvordan adopterer man børn? Læs om processen

Der findes mange par, som ikke selv kan få børn, og som derfor vælger at adoptere. Når parret har valgt at adoptere, går de igennem en proces, som kan tage flere år. 

I denne artikel kan du læse mere om, hvad adoptionsprocessen går ud på.

barn børn baby adoption
Processen med at adoptere børn i Danmark er langsommelig. Det er for at sikre, at der er de bedst mulige forhold for barnet.

 Hvordan adopterer man børn?

Generelt foregår en adoptionen i en række trin

  1. Man kontakter statsforvaltningen, som godkender en initiel ansøgning
  2. Man deltager i et kursus, som forbereder een til adoptionen
  3. Man tilmelder sig en organisation, som formidler selve adoptionen
  4. Deltagelse i samtaler med en sagsbehandler. Resultatet af disse samtaler bliver en individuel vurdering, som går ind i den samlede godkendelse.
  5. Man kommer på venteliste
  6. Efter ventetid får man tilbudt et barn. Processen herefter varierer fra organisation til organisation

Hvem kan adoptere?

Man skal være et par, have gode økonomiske forhold, være mellem 25-40 år, og overholde en række andre retningslinjer. Se Hvem kan adoptere?

Hvad koster det at adoptere et barn?

Det koster mellem 150 og 300.000 kroner at adoptere. Herudover kommer udgifterne til rejsen for at hente barnet.

Læs mere her: Hvad koster det at adoptere?

Hvad er adoptionsprocessen – helt kort

Kort fortalt skal man

  • godkendes som “adoptant” gennem en ansøgning,
  • Tage et kursus og
  • deltage i en række samtaler.

Herefter går man ind i en periode med ventetid, inden man kan adoptere et barn.

Gode links

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *