Hvad betyder “nærmeste udviklingszone”?

Udtrykket ‘nærmeste udviklingszone’ er et redskab man benytter i forbindelse med læringsprocesser.
 Her kan du læse lidt mere om, hvad det er, og hvordan man benytter sig at dette pædagogiske læringsredskab.

Hvad er nærmeste udviklingszone?

 • Lev Vygotskij, som var en russisk psykolog, har udviklet en teorien om trinvis læring, der taler om “nærmeste udviklingszone”. Det er her, udtrykket stammer fra
 • Det er et populært redskab i læreprocesser og pædagogik, der kan bruges af lærere, undervisere og pædagoger
 • Det handler om trinvis indlæring
 • Den ‘nærmeste udviklingszone’ er det nærmeste sted, barnet kan flyttes hen på det tidspunkt, barnet er lige nu i sin udvikling.

Det kan forklares således

 • Nogen opgaver kan barnet løse på egen hånd – det kalder man tryghedszonen. Det er dét, barnet allerede kan
 • Udenfor findes udviklingszonen – de ting, barnet kan og har lyst til at lære med vejledning. Dette er “nærmeste udviklingszone”.
 • Udenfor udviklingszonen findes utryghedszonen – disse ting har barnet ikke lyst til at lære.
Nærmeste udviklingszone
Nærmeste udviklingszone handler om at finde ud af, hvor barnet er lige nu, og finde det nærmeste, næste trin barnet kan tage i denne udvikling.

Hvordan bruger man nærmeste udviklingszone som redskab?

 • Se på, hvad barnet kan klare alene
 • Med andre ord, tag udgangspunkt i det sted, hvor barnet er lige nu
 • Vis barnet det næste trin frem mod målet – det er at vise “nærmeste udviklingszone”
 • Stil dig selv spørgsmålet “hvad er det næste, barnet skal lære?”
 • Hjælp og støt barnet i at udføre dette “næste trin”, men gør det ikke for barnet.
 • Barnet skal gøre næste trin selv.

Hvad er nærmeste udviklingszone – helt kort

Nærmste udviklingszone betyder at man lærer barnet det næste, nærmeste trin barnet kan tage for at lære noget nyt.

Indenfor samme emne

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *