Hvorfor regner det?

Regn er een af de vigtigste klimatiske forhold på jorden, og vi kender særdeles godt til regnen, hvis vi bor i Danmark. Den simple forklaring på hvorfor det regner får du her.  Selv om regnen falder, uanset om du ved det eller ej

Gud lader det både regne på dem, der gør hans vilje, og dem, der ikke gør.

Biblen, Mattæus evangeliet 5:44

Regner
Det regner fordi at jordens vand er fordampet, steget opad, og fortættes til dråber, der så falder ned igen.

Hvorfor regner det egentlig?

Grundforudsætninger for regn

 • For at det regner skal luften være mættet af vand
 • Luft kan enten mættes ved at der A) kommer mere vanddamp ind, eller B) ved, at luften bliver koldere
 • Når luft er mættet kondenseres vand – det betyder, at vanddråber samles.
 • Når luft stiger opad bliver det koldere

Regnens cyklus

Når vi har dette på plads giver regnen god mening, og kommer af sig selv:

 • Vores jord er fyld af vand – i floder, have, bække o.l.
 • Vandet fordamper, når solen skinner på det. Også selv om det ikke er “brændvarmt”. Vand fordamper hele tiden – mere eller mindre
 • Disse vanddampe stiger opad, hvor dampene bliver koldere. Disse vanddampe samles i store formationer af vanddampe. Det er dét, vi kalder skyer.
 • Når forholdene er rigtige i skyerne kondenseres dampene; samles i dråber, og falder ned igen.
 • Det mærker vi som regn
 • På grund af luftstrømme og trykforskelle bestemmer vanddampe og luftstrømme sig rundt på kloden – derfor regner det ikke altid samme sted, hvor luften er fordampet.
 • Det er jordens måde at få fordelt vandet over hele jorden.
Vandets cyklus
Vandets cyklus er ganske fint vist i denne figur fra NASA. Vandet fordamper, kondenseres, og falder ned over jorden igen, hvor den render ud i floder, have, bækket og siver ned til grundvandet.

Video – derfor regner det

Denne video forklarer ganske udemærket vandets cyklus (engelsk):

Hvorfor regner det?

Det regner fordi vandet på jorden fordamper ved solens opvarmning. Vanddampene stiger opad, og fortættes til dråber når de kommer op i de koldere luftlag. Disse dråber falder ned på jorden igen som regn. Det er den korte version.

Regn er en naturlig del af vores miljø, og det spiller en vigtig rolle i økosystemer og vandcyklussen. Regn opstår, når vandpartikler i atmosfæren kondenserer og samler sig til større dråber, som falder til jorden som nedbør.

Der er flere faktorer, der kan føre til regn, herunder temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk. Når varm, fugtig luft stiger op i atmosfæren, køler den af og danner skyer. Disse skyer indeholder vandpartikler, der kan kondensere, når temperaturen falder tilstrækkeligt. Når vandpartiklerne samles til større dråber, bliver de for tunge til at blive båret af vinden og falder til jorden som nedbør.

Vandcyklus

Regn er også en vigtig faktor i vandcyklussen. Når det regner, bliver jorden og planterne fugtet, og vandet kan trænge ned i jorden og blive til grundvand. Grundvandet er en vigtig kilde til drikkevand og kan også bruges til at opretholde vådområder og økosystemer.

Der er mange faktorer, der kan påvirke, hvor meget det regner i et bestemt område, herunder geografisk placering, topografi og klima. Nogle områder oplever mere regn end andre på grund af deres beliggenhed i forhold til havet eller bjerge. Nogle steder kan også opleve kraftigere regn end andre på grund af klimaændringer eller andre faktorer.

Regn er en naturlig og vigtig del af vores miljø. Det spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af vores økosystemer og vandcyklus, og det påvirker vores liv på mange måder. For at forstå, hvorfor det regner, er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse af de faktorer, der påvirker vejret og atmosfæren.

Gode links

Relaterede artikler

[google-translator]
Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *