Hvad er næstekærlighed?

Mange taler om næstekærlighed, men hvad betyder begrebet egentlig? Her finder du svaret på dette spørgsmål, som meget vel kan redde dit forhold til andre mennesker – og til Gud.

Hvad er næstekærlighed?

 • Næstekærlighed er et kristent begreb
 • Det betyder, at man har kærlighed til sin “næste”, i betydningen “sin nabo” eller “sit medmenneske”.
 • Der er ikke blot tale om kærlighed til de nærmeste personer i sit liv, men til alle andre mennesker end een selv. Se hvad er altruisme?
 • Næstekærligheden handler alligevel om de personer, der er i umiddelbar nærhed af dig
 • Eksempel: Du kan ikke være næstekærlig hvis du siger, at du elsker de fattige i Pakistan, men ikke hjælper din sure nabo, når han er punkteret
 • Allerede i det gamle testamente gav Gud jøderne et kærlighedsbud om at elske Herren din Gud af hele sit hjerte.
 • Jesus forfinede dette kærlighedsbud i det nye testamente

Du skal elske Gud af hele dit Hjerte og af hele din Sjæl og af hele dit Sind og du skal elske din Næste som dig selv. Hele loven hviler på disse to bud.

– Jesus

Næstekærligheden handler om at vise kærlighed til de mennesker, du er i kontakt med. Det gælder uanset om de viser dig kærlighed eller ej – og det gælder også dem, du ikke kender.

Hvad har Gud med næstekærlighed at gøre?

Som det kan ses i citatet af Jesus siger han, at kærligheden til Gud kommer først

 1. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, din sjæl og dit sind
 2. og så skal du elske din næste som dig selv

Jesus siger, at alle andre bud hviler på disse to. Det giver god mening. Elsker vi Gud og alle andre mennesker som os selv vil der ikke være behov for love om at slå ihjel, stjæle, begære andre, hade andre, være misundelige og mange andre ting.

Kan vi ikke være næstekærlige uden Gud?

Jesus siger, at kærligheden til andre mennesker udspringer af kærligheden til Gud.

Det betyder ikke, at man ikke kan elske andre mennesker, hvis man ikke kender Gud. Men det betyder, at når vi elsker Gud, som han elskede os, lærer vi kærligheden på en ny måde, der ikke kræver kærlighed tilbage, fordi han gav sit liv for os, selv om vi ikke elskede ham. Det er en vigtig forskel. Denne verdens kærlighed er ofte en “tilbagebetalingskærlighed”. Men i den kristne næstekærlighed elsker man også sin fjende og de personer, der gør een ondt. Kærligheden afhænger ikke af, om personen elsker dig tilbage.

 • Elsker du mennesker, der har gjort dig ondt?
 • Elsker du mennesker, du er politisk uenige med?
 • Eller elsker du kun dem, der viser dig kærlighed tilbage?

Det mest ekstreme eksempel på dette var hvordan Jesus gav sit liv, og alligevel viste kærlighed til selv dem, der korsfæstede ham.

“Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.”

– Jesus om de soldater, der korsfæstede ham.

Jesus siger også, at denne kærlighed bærer frugt i handlinger. Man kan ikke sige, at man elsker sin næste, hvis man ikke gør noget for ham eller hende.

Hvad er næstekærlighed – helt kort

Næstekærligheden er et begreb Jesus har lært os, som handler om at vise kærlighed til de mennesker, vi er i kontakt med. Det gælder uanset om de viser os kærlighed eller ej. Det handler om at elske andre mennesker end sig selv.

Se også

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *