Hvad er en “undtagelsestilstand”?

Når en regering erklærer undtagelsestilstand skyldes det en national katastrofe eller konflikt. Det betyder, at særlige regler træder i kraft. I denne artikel kan du læse lidt mere om, hvad undtagelsestilstand egentlig er, og hvad det bruges til.

Magt politik regering
Hvem har magten? Når der er undtagelsestilstand er det faktisk ikke helt sikkert. Magten bliver opretholdt midlertidigt med helt særlige midler.

Hvad vil det sige, at der er “undtagelsestilstand”?

 • Undtagelsestilstand er en situation med national fare eller katastrofe, hvor
 • Regeringen suspenderer (ophæver) normale procedurer for at genvinde kontrollen
 • Det er altså en midlertidig tilstand, for at komme tilbage til normaltilstanden
 • Det er ofte forbundet med, at militæret eller politiet har særlige beføjelser
 • Kun den regerende magt kan erklære en undtagelsestilstand
 • Under international lov kan en regering erklære undtagelsestilstand
 • Rettigheder og friheder kan tages væk under en undtagelsestilstand
 • På engelsk hedder det state of emergency – emergency betyder alarm, kritisk eller særlig farlig tilstand

Hvad gør man i en undtagelsestilstand?

I undtagelsestilstanden ophæves normale rettigheder for borgerne efter behov,

 • f.eks. kan regeringen ophæve regler om hvor længe man kan holdes tilbage uden en retssag
 • Ofte har politiet særlige beføjelser til at gøre ting og kræve ting af borgerne, det kan være forhøring, inspektion eller udgangsforbud
 • Ophævelse af trafikregler i forbindelse med naturkatastrofer

Ikke alle lande bruger undtagelsestilstanden på samme måde, og der er ikke altid fuld enighed om, hvordan det bruges:

 • Nogen lande har regler om, at man ikke må lave om på permanent lovgivning, når der er undtagelsestilstand. Andre har ikke.
 • Nogen diktatoriske lande bruger undtagelsestilstanden ofte og længe til at ophæve normale rettigheder i landet, og tilrane sig endnu mere indflydelse og magt
 • Hitler erklærede f.eks. undtagelsestilstand efter branden ved Rigsdagen i 1933. Det brugte han til at ophæve Weimar republikkens love og selv tage magten.
 • Læs om forskellige landes regler omkring undtagelsestilstand her (wiki, engelsk)

Særlige regler for Danmark

 • I Danmark har politiet f.eks. mulighed for at lave visitationszoner, hvor borgere kan søges og inspiceres uden mistænke. Det bruges for at bekæmpe bandekriminalitet
 • I Danmark kan politiet også erklære “passer gaden”. Det betyder, at man skal flytte sig for politiet. Gør man ikke det har politiet ret til at angribe med tåregås, hunde og andre magtmidler
 • Begge disse er former for undtagelsestilstande, dog mere med et lokalt og ikke nationalt tilsnit.

Hvad er undtagelsestilstand – helt kort

Undtagelsestilstand erklæres af den lovgivende magt i en land som svar på en national konflikt eller katastrofe. Undtagelsestilstanden ophæver samfundets normale regler, rettigheder og procedurer, og er midlertidig til man har kontrol over situationen.

Relaterede artikler

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *