De danske flagregler – oversigt

Undrer du dig også over de danske flagregler?

Hvis du har et dannebrog og en flagstang skal du kende dem, så du kan vejre flaget korrekt uden at naboerne ser mærkeligt på dig – eller politiet dukker op. Her kan du læse de regler du skal overholde, når du flager med et flag i Danmark.

Hvad er de danske flagregler?

De danske flagregler kan godt være lidt komplicerede. Her har vi forsøgt at gøre det helt enkelt:

 • Kun Danmark: Det er forbudt at hejse andre landes flag end det danske flag i Danmark (strafbart). Ellers skal skal du have tilladelse fra politiet
 • Velholdt: Man må ikke flage med et slidt eller gammelt og falmet flag
 • Hejsning: Tidligst ved solopgang, dog aldrig før 8:00
 • Sænkning: Senest ved solnedgang
 • Om natten: Det er ulovligt at flage om natten, med mindre flaget er belyst af en lyskegle eller en projektor.
 • Kun et flag: Der må ikke hejses flere flag på samme flagstang.
 • Splitflag: Kun offentlige myndigheder må flage med splitflag. Privatpersoner må ikke flage med splitflag, men det må gerne hænge fra en privat båd.
 • Ikke tom: En flagstang må ikke stå tom, og skal derfor have en vimpel eller en dannebrogsstander
 • Vimpel: En vimpel eller dannebrogsstander skal være halvdelen af længden af flagstangen og må gerne være på flagstangen hele tiden

Andre flagregler

 • Frit spil: Man må flage på alle dage, hvis man har lyst
 • Ikke som skrald: Flag må ikke smides ud i en skraldepand. De skal brændes eller afleveres på en genbrugsstation
 • Rør ikke jorden: Flaget må ikke røre jorden når man hejser eller sænker det
 • Hejses, ikke bruges: Man må ikke bruge dannebrog som tæppe, som dug eller lignende
 • Halv stang: Man må gerne flage på halv stang ved mindehøjtideligheder eller på de officielle mindedage (langfredag og besættelsesdagen, se danske flagdage)
 • Fest og halv stang: Hvis man holder en fest må man gerne flage på helt, selv om resten af landet flager på halvt. Man må ikke holde fest i et hus, hvis der flages på halvt
 • Logo: Du må gerne flage med fx. supermanflag eller et firmalogo fra en privat grund, selv om det er sindssygt dårlig stil. Reglen er, at det ikke må krænke Danmarks suverænitet.
danmark flag flagdage helligdage dannebrog
De danske regler for flagning er til for at sikre respekten for vores nationale symbol, Dannebrog. Det er kun lovligt at flage med Dannebrog i Danmark. Det er for ikke at krænke Danmarks suverænitet

De officielle flagregler kan også ses på Justitsministeriets hjemmeside.

Relaterede artikler

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *