Hvad betyder Brexit?

Brexit er betegnelsen for, at Storbritannien har besluttet at forlade EU. Her kan du læse om, hvorfor det hedder Brexit, og hvilken betydning, det vil få.

Hvad står Brexit for?

  • Ordet “Brexit” er en sammentrækning af to ord
  • “Britain” og “Exit” = “Brexit”
  • Altså ordene “Storbritannien” og “Udgang”
Brexit EU Europa England Storbritannien
“Brexit” er betegnelsen for, at Storbritannien har valgt at forlade EU i 2019.

Hvad er Brexit?

  • Brexit betyder, at Storbritannien tilbagetrækker sig fra den Europæiske Union, EU.
  • Det er resultatet af en folkeafstemning den 23. juni 2016
  • Der er i marts 2017 indledt to års tilbagetrækningsforhandlinger. Vilkårene er endnu ikke forhandlet.
  • Storbritannien skal altså forlade EU inden april 2019

Hvad betyder Brexit?

Når man spørger til konsekvensen af Brexit, afhænger svaret helt af, om personerne er for eller imod at Storbritannien udtræder. Det er ret interessant, at de to lejre har helt forskellige meninger om, hvad der vil ske. Begge kan ikke være sande.

  • Modstanderne fremhæver Brexits negative konsekvenser. De siger, at det bliver en katastrofe for eksport, ødelægger samarbejdsaftaler og generelt signalerer et Storbritannien, der vil blive isoleret. Der bliver malet et billede af et England, der næsten vil dø.
  • Tilhængerne fremhæver Brexits positive konsekvenser. De siger, at handlen ikke vil lide, jobs i Storbritannien vil stige, og at det bliver sundt for mange områder i landet, inklusive muligheden for at begrænse indvandring, selv regulere handelen og producere egne varer på egne betingelser, hvilket vil skabe en sundere økonomi.
  • Dynamikken i stemmeretten i de tilbageværende lande i EU vil ændre sig, så nogen lande får mulighed for at gennemtvinge lovforslag, som før kunne blokeres af minoritetsveto. Om dette er godt eller skidt afhænger af de forslag, der gennemtvinges.

Brexit – en gave eller en katastrofe?

Se artiklen Er Brexit godt eller skidt?

Hvad betyder Brexit – helt kort

Brexit står for Storbritanniens Exit fra EU i 2019. Det blev besluttet ved en folkeafstemning i 2016.

 

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *