Liste af alle danske biord

Hvis du leder efter et biord til den helt rette sammenhæng, finder du her en liste over alle biord på dansk. Du kan også læse, hvad et biord egentlig er.

Hvad er de danske biord?

De danske biord, som er kerneord – også kaldet de ægte biord, er:

afegentligimellemover
aldrigellersindoveralt
aleneendeligindepludselig
alleredeendnuinden
alligevelengangisærret
altentenjosammen
altidfatkunsamtidig
altsåforligeselv
bagfremlængeselv

 

følgelig

bagefterførmedsiden
bareganskemidtslet
blotgernemonsnart
borthellermåskestadig
bådehellerenatur

 

ligvis

straks
cirkahelstned
dahennemligsåledes
delshernetoptil
dengangherhjemmenoktilbage
derhertilnutit
derefterhjemnærtværs
derforhjemmenæstenud
dermedhverkenofteude
desudenhvorogsåuden
desværrehvordanomvel
doghvorforomkringvidere
efterigenopvidt
efterhåndenikkeoppe 

Her er tale om alle biord, som ikke er lavet ved at sætte endelser på andre ord. Det kaldes de ægte.

Sproget.dk har denne glimrende liste over alle biord, også de sammensatte, såkaldt uægte biord.

Hvad er et biord?

Biord fortæller om på hvilken måde, noget sker. Der findes forskellige slags

  • Sted biord (fx deroppe, her, herhen…)
  • Tids biord (fx snart, dengang, bagefter…)
  • Årsags biord (fx ellers, nemlig, altså…)
  • Spørge biord (fx hvornår, hvor, hvorfor…)
  • Måde biord (fx gerne, måske, desværre…)

Biord kaldes også adverbier.

Danske biord – helt kort

Der findes en lang række biord, men mange er sammensatte. Der er cirka 100 ægte danske biord.

Relaterede artikler

Leave a Reply

Your email address will not be published.