Liste af de 107 danske biord

Hvis du leder efter et biord til den helt rette sammenhæng, finder du her en liste over alle biord på dansk. 

Du kan også læse, hvad et biord egentlig er.

Hvad er et biord?

Biord fortæller om på hvilken måde, noget sker. Der findes forskellige slags

  • Sted biord (fx deroppe, her, herhen…)
  • Tids biord (fx snart, dengang, bagefter…)
  • Årsags biord (fx ellers, nemlig, altså…)
  • Spørge biord (fx hvornår, hvor, hvorfor…)
  • Måde biord (fx gerne, måske, desværre…)

Biord kaldes også adverbier.

Hvad er de danske biord?

De danske biord, som er kerneord – også kaldet de ægte biord, er:

afegentligimellemover
aldrigellersindoveralt
aleneendeligindepludselig
alleredeendnuinden
alligevelengangisærret
altentenjosammen
altidfatkunsamtidig
altsåforligeselv
bagfremlængeselvfølgelig
bagefterførmedsiden
bareganskemidtslet
blotgernemonsnart
borthellermåskestadig
bådehellerenaturligvis straks
cirkahelstned
dahennemligsåledes
delshernetoptil
dengangherhjemmenoktilbage
derhertilnutit
derefterhjemnærtværs
derforhjemmenæstenud
dermedhverkenofteude
desudenhvorogsåuden
desværrehvordanomvel
doghvorforomkringvidere
efterigenopvidt
efterhåndenikkeoppe 
Danske biord

Her er tale om alle biord, som ikke er lavet ved at sætte endelser på andre ord. Det kaldes de ægte.

Sproget.dk har denne glimrende liste over alle biord, også de sammensatte, såkaldt uægte biord.

Danske biord – helt kort

Der findes en lang række biord, men mange er sammensatte. Der er cirka 100 ægte danske biord.

Biord
Et biord er et ord med en særlig egenskab.

Hvad er et adverbium?

Et adverbium er en type ord i sproget, der ofte bruges til at beskrive verbale handlinger eller andre adverbier. Adverbier kan tilføje mere detaljer til en sætning ved at angive tid, sted, måde eller grad af handlingen, og de kan hjælpe med at forbedre kommunikationens klarhed og præcision.

Eksempler på adverbier inkluderer “langsomt”, “hurtigt”, “meget” og “næsten”. Disse ord angiver, hvordan en handling er udført, eller i hvilken grad en ting eksisterer eller er sandt.

Det er også vigtigt at huske på, at adverbier ikke altid er nødvendige. Nogle gange kan en sætning fungere lige så godt uden et adverbium. Det er altid en god idé at læse din tekst højt og vurdere, om adverbierne er nødvendige og hjælper med at gøre din tekst mere klar og præcis.

I sidste ende er adverbier en vigtig del af sproget og kan hjælpe med at forbedre kommunikationens klarhed og præcision.

Gode links

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *