Hvad betyder udtrykket “survival of the fittest”?

Det er populært at bruge udtrykket “survival of the fittest” – men hvad vil det egentlig sige? Her kan du læse mere om, hvad det egentlig vil sige, og hvor udtrykket stammer fra.

Survival of the fittest er et udtryk der handler om organiske livsformers evner til at overleve i naturen, og naturens system. Det handler også om livet generelt.

Hvad betyder “survival of the fittest”?

  • Udtrykket betyder direkte oversat til dansk “Den bedst egnede overlever” eller “Den stærkeste overlever”
  • Det bliver brugt til at beskrive hvordan naturen virker, men udtrykket bruges også i daglig tale
  • Men kan f.eks. sige det om en person, der vandt en konkurrence, gjorde det godt eller stod tilbage til sidst efter en lang kamp
  • Udtrykket betyder lidt bredere set, at vi her i verden kommer længst hvis vi er stærkest, og at de svage med tiden vil bukke under.
  • I denne forstand bruges udtrykket nogengange lidt kynisk, hvor man når nogen fejler eller taber, ønsker at sige “Han/hun var ikke stærk nok”
  • Udtrykket stammer fra evolutionslære, men bliver også brugt i andre sammenhænge

Hvor kommer udtrykket “survival of the fittest” fra?

Survival of the fittest” er en frase der har sin oprindelse i Darwins evolutionslære som en måde at beskrive naturens proces med naturlig udvælgelse på.

Den biologiske term “egnethed” (fitness) er defineret som artens succes med at reproducere sig. Det kan bedst forstås som “dén organiske form der efterlader flest kopier af sig selv i efterfølgende generationer”.

Hvad betyder udtrykket helt kort

Survival of the fittest betyder “Den stærkeste overlever”, og stammer fra evolutionslære, men kan også bruges bredere.

Relaterede artikler

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *