Den danske 7-trins skala – hvad betyder karaktererne?

Studerende i Danmark får hvert år bedømt deres præstationer ud fra den nye karakterskala med 7 trin. Skalaen blev indført i 2005, hvor den erstattede den gamle 13-skala. Her kan du læse, hvad karaktererne i den nye skala egentlig betyder og svarer til i den gamle skala.

Hvad betyder karaktererne i den nye danske 7-trins skala?

 

Hvad betyder karakteren?

Gammel skala

12

Den fremragende præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
13 / 11

10

Den fortrinlige præstation
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
10

7

Den gode præstation
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
9 / 8

4

Den jævne præstation
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
 7

02

Den tilstrækkelige præstation
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 6

00

Den utilstrækkelige præstation
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
(ikke bestået)
 5 / 03

-3

Den ringe præstation
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
(ikke bestået)
 00

Kilde: Undervisningsministeriet

Hvor bruges den nye karakterskala?

Den nye karakterskala bruges alle steder i det danske uddannelsessystem, hvor karakterer benyttes i forhold til bedømmelse af studerendes præstationer. Det er f.eks. på

  • Universiteter
  • Handelshøjskole / business colleges
  • Erhvervsakademier og professionshøjskoler
  • Gymnasier og HF
  • HHX
  • Tekniske skoler
  • Folkeskoler og privatskoler
  • andre uddannelsesinstitutioner

Hvad er de nye karakterer – helt kort

Den nye skala har syv trin: 12-10-7-4-02-00- og minus 3. Disse karakterer erstattede den gamle 13-skala i 2005.

Indenfor samme emne

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *