Hvorfor mobber man? Både børn og voksne

Der foregår mobning blandt både børn, unge og voksne, og det er ofte et problem, som kan være svært at løse. Men hvis man kender årsagen er der alligevel en del, man kan gøre ved det. I denne artikel kan du læse om nogen af de vigtigste grunde til, at mobning forekommer.

Hvad er mobning?

Mobning er, når man nedgør en anden person for at udstille personen negativt i en social sammenhæng. Det er en måde at forsøge at gøre en anden person pinlig berørt, forlegen eller flov.

Mobning er kamufleret som sjov eller humor, men er inderst inde ondsindet. I sidste ende er mobning en indsats for at afvise, udstøde og ultimativt fjerne en person fra en gruppe eller sammenhæng på.

mennesker mobning social
Een af flere grunde til, at mennesker mobber hinanden er, at ikke alle mennesker er ens. Når nogen er meget anderledes, vil de fleste grupper forsøge at udstøde de personer, der stikker ud og ikke er som resten.

Hvorfor mobber mennesker hinanden?

Mobning er et komplekst psykologisk fænomen, og der findes ikke nogen entydig årsag til, at mobning forekommer. Der kan være en række årsager til det. Een af de vigtigste årsager er, at mennesker er egoistiske og ikke har lært at elske andre.

I det følgende er opridset nogen af de vigtigste årsager, der typisk tilskrives mobning

  • Gruppedynamik: Grupper fungerer bedst, når mennesker er ens, fordi der er færre konflikter og mere enhed. Når en person “stikker ud” fra mængden vil mange grupper angribe denne person og udstøde den, for at skabe mere harmoni. Det er ofte noget, den enkelte ikke gør bevidst.
  • Magtkamp: Meget ofte handler mobning om hierakiet eller rangordningen i en klasse eller gruppe, hvor positionerne i gruppen skal afgøres. Mobning er i sidste ende en magtkamp.
  • Gevinst: Det giver ofte en følelse af at være populær, have indflydelse og være magtfuld, når man mobber.
  • Det er sjovt: En anden gevinst er, at det kan være sjovt for dem der mobber. Ofte er humør involveret i mobningen, og der grines og les. Man får lov til at gøre ting, der er underholdende. Men det er ikke sjovt for modtageren, se egoisme.
  • Selv undgå mobning: Ofte kan det være en ond cirkel, hvor børn deltager i mobningen for selv at undgå at blive mobbet. Når de deltager i mobningen er de mindre synlige for de andre som mulige “ofre”.
  • Egoisme: Ofte mobber man for at styrke sin egen position i stedet for at tænke på personen, man mobber.
  • Ofte handler mobning om manglende sociale færdigheder hos personen, der mobber: Hvis barnet ikke har lært, hvordan man skal opføre sig, vil de ofte ikke kunne se det forkerte i, at man mobber andre. Se egoisme

I sidste ende forekommer mobning fordi, at vi ikke har lært næstekærlighed og ikke elsker andre mennesker.

Børn og mobning

Det er oftest blandt børn, at man ser mobning, fordi de endnu ikke har udviklet de sociale færdigheder, der skal til. Ofte vil mennesker, der mobbede andre som børn, med tiden lære mere om, hvordan man skal opføre sig, og ikke være mobbere som voksne. De har i løbet af livet været tættere på andre mennesker og forstået, at andres behov også har en plads – de er blivet mindre egoistiske. Det er dog ikke altid tilfældet.

Voksenmobning – er det relevant?

Mobning blandt voksning forekommer i høj grad. Det er ofte blandet sammen med de samme dynamikker omkring grupper, egoisme og magtkamp, men kan få en anden, mere avanceret karakter. Men grundårsagen er den samme: Mennesker er egoistiske, tænker på sig selv først, og vil gerne hævde sig selv på andres bekostning.

Mobning på nettet

Det er blevet mere normalt end nogensinde at mobbe på nettet, på de sociale medier, og med teknologier som messenger, SMS og facebook. Det er faktisk værre end traditionel mobning, fordi man udstilles til en større gruppe, og ikke kan gøre noget ved det – man kan fx. ikke fjerne fysisk fra situationen.

Se også Hvad er det særlige ved mobning på nettet?


Hvorfor mobber man – helt kort

Mennesker mobber hinanden fordi de er egoistiske og gerne selv vil fremstå stærke, og fordi mennesker, der er anderledes, gør dem usikre. Det er en magtkamp i en gruppe eller klasse.

Relaterede artikler

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *