Hvad betyder bipolar?

De fleste har hørt ordet “bipolar” sat i forbindelse med en psykisk lidelse. Men hvad er det egentlig?I den følgende beskrivelse kan du læse lidt mere om den psykiske sygdom “bipolar” og hvad det egentlig vil sige.

Hjernen og dens funktioner
Bipolar en en betegnelse for en psykisk lidelse, der betyder, at personen reagerer på en bestemt måde.

Hvad vil det sige at være “bipolar”?

Betegelsen at være bipolar vil sige.

  • Bipolar betyder “to poler”
  • Det betyder, at personen med lidelsen svinger mellem to tilstande.
  • De to tilstande er, at man på den ene side kan være i tilstanden depressiv og nedtrykt, og man på andre tidspunkter kan være manisk (se hvad betyder manisk?)
  • Det hedder også “manisk depressiv ” eller “manio-depressiv”.

Lidelsen giver et menneske usædvanlige skift i humør, energi- og aktivitetsniveau og påvirker personens evne til at udføre opgaver i hverdagen.

De 4 typer af bipolaritet

  • Bipolar 1 Disorder –  maniske episoder, der varer mindst 7 dage. Der kan være symptomer så alvorlige, at man har behov for øjeblikkelig sygehuspleje. De depressive episoder varer mindst 2 uger.
  • Bipolar 2 Disorder – defineret af et mønster af depressive episoder og hypomaniske episoder, men ikke med rene maniske episoder beskrevet ovenfor.
  • Cyclothymic Disorder (også kaldet cyclothymia) – mange perioder med mani og talrige perioder med depression, der varer i mindst 2 år (1 år hos børn og unge). Typisk kan man ikke diagnosticeres rent i mani eller depression.
  • Andre specificerede og uspecificerede bipolære og beslægtede lidelser – defineret ved symptomer på bipolar lidelse. De svarer ikke til de andre tre kategorier ovenfor, men har altså symptomerne.

Er bipolar og maniodepressiv det samme?

Ja, de to lidelser er det samme, ligesom at sociopati og psykopati er det samme.

Bipolar har bare erstattet det lidt mere kliniske udtryk “maniodepressiv”, og det bliver typisk brugt mere løst i daglig tale. Nogen kan godt finde på at sige “han kan godt være lidt bipolar nogengange” – det er dog en forkert brug af ordet, da bipolar kun kan bruges om personer, der har fået stillet diagnosen.

Det er med andre ord ikke nok, at man bare har “skiftende humør”.

Hvad betyder bipolar – helt kort

Bipolar er en betegnelse for en psykisk lidelse, hvor personen svinger mellem manisk adfærd og depression, i varierende perioder.

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *