Hvorfor er CO2 et problem?

Alle taler om CO2 for tiden, når det handler om klimaforandring, international politik og vores produktion og industri. Man hvad er egentlig problemet med CO2? Eller er der slet ikke noget problem? I det følgende kan du få svar på dette spørgsmål og også læse lidt mere om, hvad CO2 egentlig er.

forbrænding lighter lys CO2
Al forbrænding udleder CO2. CO2 bruges af planterne i deres fotosyntese, der giver os ilt.

Hvad er CO2?

CO2 er et molekyle – kyldioxid, som mennesker og dyr udånder, planter indånder, og som jorden afgiver på en lang række måder. Det er også noget, der kommer, når man brænder brændstoffer af – såsom træ, kul og benzin.

CO2 skal bruges af planterne til deres fotosyntese. Uden CO2 på jorden var der ikke noget liv. Se Hvad er CO2 kredsløbet?

Menneskets udledning af CO2

Vi udleder altså CO2 når vi fx:

 • Trækker vejret
 • Kører en tur i vores bil (fordi vi afbrænder benzin eller diesel), eller
 • Når vi tænder for en pære, fordi elektriciteten til at tænde den kommer fra  et kraftværk, der formentlig kører på kul

Hvad er problemet med CO2?

Problemet er, at:

 • Det er et videnskabeligt faktum, at CO2 bidrager til drivhuseffekten på jorden. Se Hvad er drivhuseffekten?
 • Men … drivhuseffekten er noget godt, bare det ikke bliver for meget, så jorden opvarmes. Faktisk kunne vi ikke leve uden drivhuseffekten, fordi den holder på jordens varme, så vi kan holde ud at være her.
 • Det er ikke entydigt bevist, at menneskets udledning har forårsaget stigende temperaturer. Temperaturerne har steget siden 1880, men de har også været faldende i perioder, hvor vi blev flere. Der er ikke en entydig sammenhæng mellem menneskets udledning af CO2 og stigende temperaturer
 • Faktisk er der tale om afkøling i de senere år, selv om vi udlader mere CO2 end nogensinde før
 • Der tales derfor ikke længere om global opvarmning, fordi det er ikke videnskabeligt bevist, at jorden opvarmes pga. CO2 fra mennesker – faktisk opvarmes jorden overhovedet ikke lige nu.
 • Man taler istedet for om klimaforandringer – at mennesker forårsager en forandring af klimaet. Men er det sandt?

En kompleks diskussion

Der findes to lejre, der kommer med forskellige argumenter for, om global opvarmning eller klimaforandring er en realitet eller ej.

Kort fortalt

 • Tilhængerne af klimeforandringsteorierne kalder modstanderne for benægtere. De siger, at det er videnskabelig bevist, at mennesket forårsager disse forandringer. De siger, at jorden bliver ødelagt, hvis vi ikke gør noget, fordi vandstanden vil stige, og vi vil se flere brande, oversvømmelser o.l.
 • Modstanderne af klimeforandringsteorierne kalder tilhængerne for alarmister, siger at de overdriver effekten, at mennesket ikke kan gøre den store forskel. De fremlægger ligeså mange overbevisende videnskabelige beviser for, at temperaturerne ikke ændrer sig. Modstanderne siger endda, at alarmisterne er med til at holde de U-landene tilbage i udviklingen, og fordyre produktionsprocessen.

CO2 – et problem eller ej – helt kort

CO2 er godt for planeten, hvis der ikke er for meget af det. Den del, mennesket kan bidrage med, er en mindre del af den samlede mængde. Det er ikke entydigt bevist, om CO2 fra vores biler og industri er skyld i, at planeten bliver varmere.

Relaterede artikler

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *