Hvordan søger man førtidspension? Vejledning

Hvis du overvejer førtidspension som en mulighed for dig, kan du her læse, hvordan du søger om denne type understøttelse fra det offentlige.  Du kan også læse om kravene til førtidspension, og hvad beløbet egentlig er.

Hvad er kravene?

Førtidspension er en offentlig støtte, som gives til personer, der er erklæret uarbejdsdygtige før tid, altså før pensionsalderen. Det bevilges af din kommune og gives som et månedligt beløb.

Der er nogen meget skarpe krav til, hvem der kan få førtidspension, se Hvem kan få førtidspension?

Hvordan søger man om at få førtidspension?

  • Du skal kontakte din kommune for at starte processen
  • Det kan du gøre enten telefonisk eller ved personligt fremmøde
  • Du kan finde kommunens telefonnummer eller adresse på din kommunens hjemmeside
  • Det kan ikke gøres på Borger.dk – heldigvis!
  • Der er nemlig de senere år blevet strammet en del op. Det er ikke længere så nemt at søge om – og få tildelt – førtidspension, fordi ordningen er blevet misbrugt.
  • Du vil få foretaget en funktionsevnevurdering
  • Dette inkluderer indhentning af oplysninger fra din læge, som skal dokumentere, at du ikke kan arbejde
  • På baggrund af dette træffer kommunen en beslutning

Hvis du får bevilget førtidspension modtager du et månedligt beløb fra det offentlige. Beløbet afhænger af, om du er alene eller gift/samlevende.

Hvor meget kan man få i førtidspension?

Se beløbet her.

Hvordan søger man – helt kort

Du skal kontakte din kommune telefonisk eller møde op – du kan ikke bruge borger.dk.

Se også

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *