Hvordan overdrager jeg min lægejournal? 7 nemme trin

I forbindelse med skift at læge (se Hvordan skifter man læge?) skal du selv give godkendelse til, at din lægejournal overdrages til din nye læge.

Gør du ikke dette, vil din nye læge ikke have adgang til din tidligere journal. Det tager ikke mange minutter at gøre, og processen foregår online.

Overdragelse af journalen består i

 • Din journal overdrages til en ny læge
 • Denne læge får adgang til alle oplysninger i din tidligere journal
 • Oplysningerne er lagret elektronisk for lægen, som med din godkendelse får adgang til dine tidligere sygdomsoplysninger
 • Hvis du ikke godkender overdragelse af journal, vil din nye læge ikke have adgang til disse oplysninger
lægejournal
Journaloverdragelse foregår på Borger.dk

Hvordan overdrager jeg min lægejournal til en ny læge?

Du overdrager din journal ved at acceptere dette online på Borger.dk med dit NemID. Processen tager cirka 5 minutter.

 1. Find dit NemID frem
 2. Gå ind på Borger.dk – Journaloverdragelse
 3. Log ind med dit NemID
 4. Klik på “Videre
 5. Accepter overdragelse af dine journaloplysninger i de følgende trin
 6. Din lægejournal bliver herefter overdraget til din nye læge
 7. Processen tager nogen få minutter og er gratis.
 8. Det anbefales, at man overdrager sin lægejournal til en ny læge, så denne får den bedst mulige viden for at kunne behandle.

Om lægejournaler i Danmark

Lægejournaler er en vigtig del af sundhedsvæsenet i Danmark. En lægejournal er en optegnelse af en patients sygdoms- og behandlingshistorik, og den indeholder oplysninger om alt fra patientens symptomer og diagnose til behandlingsforløb og medicinordinationer.

Lægejournaler spiller en central rolle i sundhedsvæsenet, da de sikrer kontinuitet i patientbehandlingen og sikrer, at læger og sundhedspersonale har adgang til relevante oplysninger om en patients sygdom og behandling. Dette er især vigtigt, når patienten besøger forskellige sundhedspersoner eller hospitaler, da lægejournalen kan bruges til at koordinere behandlingen og undgå fejlbehandling.

Strenge regler i Danmark

I Danmark er lægejournaler underlagt strenge regler for at beskytte patienternes personlige oplysninger. Ifølge Persondataloven skal lægejournaler opbevares forsvarligt og beskyttes mod uautoriseret adgang, og kun autoriserede sundhedspersoner har adgang til patientjournaler. Dette sikrer, at patienternes personlige oplysninger ikke misbruges eller videregives til uvedkommende.

Desuden skal læger i Danmark følge etiske retningslinjer for, hvordan de skal dokumentere og opbevare lægejournaler. De skal blandt andet sikre, at journalerne er korrekte og opdaterede, og at de indeholder relevante oplysninger om patientens sygdom og behandling.

Fortrolighed og databeskyttelse

Lægejournaler i Danmark er også underlagt krav om fortrolighed og databeskyttelse i forbindelse med elektronisk overførsel og opbevaring af oplysninger. Dette er for at sikre, at patienternes oplysninger ikke misbruges eller kommer i hænderne på uautoriserede personer.

I alt er lægejournaler i Danmark en vigtig del af sundhedsvæsenet, da de sikrer, at patienter får en sammenhængende behandling og at deres personlige oplysninger beskyttes mod misbrug og uautoriseret adgang. Lægejournaler er også vigtige for forskning og udvikling af behandlingsmetoder, og de kan bruges til at evaluere og forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne i Danmark.

Gode links

Del med andre

2 Comments

 1. Hvordan forholder man sig, hvis man er flyttet til udlandet og skal bruge en udskrift af sin lægejournal?

  • Gå ind på sundhedsjournalen. Der kan du gemme diagnoser mm. Skal du bruge noget specifikt fra din læge anbefales det at kontakte egen læge for at få hjælp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *