Hvor meget kan man få i kontanthjælp i 2023? Se satsen her

Kontanthjælp er en støtte, som gives til personer i Danmark, der ikke kan forsørge sig selv. Ca. 150.000 danskere modtager kontanthjælp hver måned.  I denne artikel kan du læse, hvor meget beløbet egentlig er på, hvem der kan søge, og hvordan man gør.

kontanthjælp
Antallet af kontanthjælpsmodtagere i Danmark de sidste 15 år. Kilde: Danmarks Statistik

Kontanthjælp satsen for 2023

Kontanthjælpen i Danmark er for de typiske kategorier af modtagere

  • Fyldt 30: 11.716 kr.
  • Fyldt 30, forsøger børn: 15.570 kr.
  • Enlige forsørgere under 30: 14.882 kr.
  • 25-29 år, udeboende: 7.552 kr.

Se alle satser på Beskæftigelsesministeriet

Skal man betale skat af kontanthjælp?

Ja, du skal betale skat af din kontanthjælp. Det er selvfølgelig efter dit personlige fradrag, så du skal formentlig ikke betale skat af hele beløbet.

Hvordan søger jeg?

Se Hvordan søger man om kontanthjælp?

Gode links

Om kontanthjælp i Danmark

Kontanthjælp i Danmark er en økonomisk støtte, der gives til personer, der ikke har nogen eller kun en meget lav indtægt. Det er en midlertidig støtte, der skal hjælpe modtageren med at dække sine basale udgifter, såsom bolig, mad og tøj. Det er en vigtig social sikring, der hjælper mange borgere i Danmark.

For at modtage kontanthjælp i Danmark skal man opfylde visse betingelser. Man skal være over 18 år, have fast bopæl i Danmark og have en indtægt under visse grænser. Man skal også være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er også nogle undtagelser, hvor man kan få kontanthjælp uden at være jobsøgende, såsom hvis man er syg eller på barsel.

Kontanthjælpens størrelse afhænger af forskellige faktorer såsom ens boligforhold, antallet af børn og ens tidligere indkomst. Der er også visse krav til, hvor længe man kan modtage kontanthjælp, da det er en midlertidig støtte. Hvis man modtager kontanthjælp, skal man også deltage i aktiverings- og opkvalificeringsforløb, der skal hjælpe en med at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Det danske velfærdssystem

Det danske velfærdssystem er kendt for at være blandt de bedste i verden, og kontanthjælp er en vigtig del af dette system. Det er en støtte, der hjælper de mest sårbare borgere i samfundet, og det sikrer, at de har adgang til basale fornødenheder som bolig, mad og tøj. Det er også en støtte, der har en positiv indvirkning på samfundet som helhed, da det hjælper med at reducere ulighed og fattigdom.

For at få mest muligt ud af kontanthjælpen, er det vigtigt at deltage aktivt i de aktiverings- og opkvalificeringsforløb, som tilbydes. Dette vil hjælpe med at forbedre ens jobmuligheder og øge chancen for at komme tilbage til arbejdsmarkedet hurtigere. Det er også vigtigt at huske på, at kontanthjælp er en midlertidig støtte, og at man skal arbejde på at blive selvforsørgende igen.

Samlet set er kontanthjælp en vigtig del af det danske velfærdssystem, der hjælper de mest sårbare borgere i samfundet. Det er en midlertidig støtte, der hjælper modtageren med at dække sine basale udgifter og komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det er en støtte, der har en positiv indvirkning på samfundet som helhed, da det hjælper med at reducere ulighed og fattigdom.

Se også

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *