Hvor meget får man i SU?

I Danmark er der mulighed for at få penge fra det offentlige hver måned, sålænge du er under uddannelse. Det hedder uddannelsesstøtte, også kaldet “S.U.”  Her kan du læse, hvad satserne for SU er i 2023.

Penge pension bidrag skat regnskab
Hvis du er under uddannelse kan det være svært at få pengene til at strække. Men der er godt nyt. I Danmark kan man få økonomisk støtte fra det offentlige til de fleste uddannelser.

Hvor meget er SU?

Den uddannelsesstøtte, du kan få, afhænger af din alder, boligsituation og uddannelsestype.

I år er taksterne for Statens Uddannelsesstøtte – S.U. for både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser:

  • Hjemmeboende: 3.143 kr.
    Nyt: Hvis du startede på et studie efter 06/2014 er din S.U. en grundsats på 934 kr. + tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
  • Udeboende: 6.321 kr.
  • Du skal betale skat af din S.U.

Der er en række særregler for ungdomsuddannelser og dispensationer for 18-19 årige. Du kan se alle satser på SU.dk

Hvor meget må jeg tjene ved siden af S.U.?

Hvis du tjener for mange penge ved siden af S.U. kan du blive tvunget til at betale din uddannelsesstøtte tilbage. Se Hvor meget må jeg tjene ved siden af SU?

Hvor meget er S.U. – helt kort

SU er i 2017 6.015 kr. for udeboende og 2.991 kr for hjemmeboende. Satsen for studiestart efter 2014 afhænger af forældrenes indkomst.

Se også

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *