Hvad koster DR licens (Medielicens) i 2023?

I “gamle dage” betalte man licens, men den ordning er nu blevet udfaset.

Det hed før i tiden “TV licens” – og senere Medielicens

I denne artikel kan du læse mere om medielicensen, og hvad der har afløst den.

TV DR licens sharp Medielicens
Betaling for at se TV hed før i tiden “Medielicens”. Den er nu afløst af en ordning, hvor alle danskere betaler til Public Service TV over skatten.

Hvad koster licens (medielicens) i 2023?

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 16. marts 2018 aftalt, at medielicensen skal afskaffes, og fremtidens TV som er public service skal finansieres via den enkelte borgers skat.

I overgangsperioden fra 2019 til 2021 skulle man betale medielicens, samtidig med at skattemodellen blev indført.

  • Medielicensen blev afskaffet 1. januar 2022.
  • Man betaler altså ikke længere medielicens selv. Det kører automatisk over skatten.

Hvornår skulle man betale licens?

Man skulle betale medielicens, hvis du har et licenspligtig apparat, som kan gå på internettet, se videoer eller høre radio.

Hvad koster licens – kort og kontant?

Medielicensen i Danmark er afskaffet, og betales nu automatisk over skattebilletten. Da beslutningen blev truffet kostede medielicensen 2.537 kr. om året (2018).

TV licensens historie i Danmark

I Danmark har tv-licensen været en fast del af danskernes hverdag i mere end 70 år. Tv-licensen blev indført i 1951 som en afgift på radioapparater, men med tiden udvidede den sig til også at omfatte fjernsynsapparater.

I de tidlige år var tv-licensen på 10 kr. om måneden, og den blev opkrævet af alle, der ejede en radio eller et fjernsyn. Afgiften skulle sikre finansiering af Danmarks Radio, som var den eneste radiostation i landet på det tidspunkt. Med indførelsen af tv i 1950’erne blev tv-licensen udvidet til også at omfatte fjernsynsapparater, og afgiften blev gradvist øget i takt med teknologiens udvikling.

I 1964 blev Danmarks Radio omdannet til en statslig institution, og tv-licensen blev samtidig omdøbt til “public service-afgift”. Formålet med afgiften var stadig at finansiere public service-medierne i Danmark, og afgiften blev opkrævet af alle, der ejede en radio eller et fjernsyn.

I 1980’erne begyndte der at komme kritik af tv-licensen, da flere og flere danskere mente, at afgiften var for høj i forhold til det udbytte, de fik. Samtidig var der også et stigende antal danskere, der ikke betalte deres tv-licens. I 1987 blev tv-licensen derfor reformeret, så den blev en mere direkte afgift på brugen af radio- og tv-apparater. Samtidig blev afgiften sænket, og der blev indført en social rabatordning, så lavtlønnede danskere kunne betale en reduceret afgift.

I 1990’erne fortsatte debatten om tv-licensen, og der var blandt andet diskussioner om at omdanne afgiften til en reklameafgift eller en licens på bredbåndstjenester. Ingen af disse forslag blev dog gennemført, og tv-licensen har fortsat eksisteret som en afgift på radio- og tv-apparater.

Prisernes ændringer gennem årene

Gennem de sidste 20 år har prisen på tv-licensen ændret sig flere gange i Danmark. I 2003 kostede tv-licensen 1.775 kr. om året, hvilket svarer til ca. 148 kr. om måneden. I 2004 blev prisen sat op til 1.935 kr. om året, og i 2005 blev den igen sat op til 2.050 kr. om året.

I 2007 blev prisen på tv-licensen sat ned til 1.970 kr. om året, og i 2011 blev den sænket yderligere til 1.840 kr. om året. I 2014 blev prisen sat op til 2.350 kr. om året, hvilket var en stor stigning i forhold til de tidligere år.

I 2017 blev tv-licensen igen sat op til 2.480 kr. om året, og i 2020 blev prisen sat op til 2.525 kr. om året. Det skal dog nævnes, at der samtidig blev indført en rabatordning, hvor personer med en årsindtægt under 297.000 kr. kan få rabat på tv-licensen.

Det er værd at bemærke, at prisen på tv-licensen ikke kun afhænger af inflationen, men også af udviklingen i mediebranchen og den teknologiske udvikling. Med flere og flere danskere, der streamer tv og film via internettet, er der diskussioner om at omdanne tv-licensen til en medieafgift, der også omfatter streamingtjenester. Det er endnu uvist, hvad dette vil betyde for prisen på tv-licensen i fremtiden.

Gode links

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *