Hvad betyder “BNP”?

Betegnelsen BNP bruges sammenhæng med nationers økonomi. Men hvad er det egentlig for et begreb – og hvordan udregnes det? Her finder du svaret på, hvad BNP egentlig er for en størrelse.

Hvad kan jeg låne?
BNP er en samlet betegnelse for en lands indtjening. Ofte udregnes det per indbygger, for at man kan sammenligne lande.

Hvad er BNP?

  • BNP står for Brutto National Produkt
  • Bruttonationalproduktet er et lands samlede produktionsresultat i en given periode, man kan sige “det økonomiske overskud”
  • Man regner BNP for et år eller for et kvartal
  • Det udregnes som værdien af den samlede produktion minus værdien af forbruget i produktionsprocessen, altså værdien af tjenester og råstoffer, der blev brugt.
  • BNP bruges ofte som en betegnelse for velstand i et land
  • For at kunne sammenligne lande udregner man BNP per indbygger

BNP per indbygger – liste over forskellige lande

Ofte benytter man BNP per indbygger for et udtryk for velstanden

Denne artikel på WIKI angiver de forskellige landes indbyrdes rankering. Det opgøres lidt forskelligt i de forskellige institutioner, hvor både

Eksempler:

  • Norge (# 6): 69.000 $ / indbygger
  • Danmark (# 20): 48.000 $ / indbygger
  • Portugal (# 42): 29.000 $ / indbygger
  • Vietnam (# 125): 6.500 $ / indbygger
Danmark - Den kongelige livgarde
Danmark er et af verdens rigeste lande, men ikke det rigeste land. i BNP per  indbygger er vi nummer 20 på verdenslisten.

Hvad betyder BNP – helt kort?

BNP er et lands bruttonationalprodukt, udregnet som produktionsoverskuddet. Danmark er nr. 20 på verdenslisten.

Del med andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *