grammatik-c-seo

Om dansk grammatik

Generelt kan danske ord kan inddeles i en række ordklasser: Verber – udsagnsord, Pronominer – stedord, Adverbier – Biord, Konjunktioner – bindeord, Substantiver – navneord, Adjektiver – tillægsord og Præpositioner – forholdsord.